Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare a sitului web News-Cafe.eu sunt acceptate implicit de către vizitatori, cu toate consecințele ce rezultă din acceptarea lor.

Părțile

1. Prezentul acord este obligator și guvernează relațiile între Rudeana SRL (Rudeana), firma care deține în exclusivitate situl News-Cafe.eu și contribuie conținutul pentru paginile acestuia, pe de o parte, și Utilizatorii sitului web respectiv, pe de altă parte. Prin Utilizator se înțelege orice individ care accesează conținutul sitului și beneficiază de serviciile prestate prin acesta. 

Valabilitatea

2. Acest acord este valabil pentru Părți pe întreaga durată a utilizării conținutului și a serviciilor prestate. 

Drepturile de proprietate 

3. Conținutul publicat pe site - articole freemium sau premium, imagini și înregistrări video sau audio create de Rudeana - este protejat de legislația României și a Uniunii Europene cu privire la drepturile de autor și conexe. Conținutul nu poate fi reprodus, copiat, multiplicat, sau distribuit fără acordul în scris al Rudeana. 

4. Drepturile respective nu se aplică la conținutul preluat de la alte surse, care sunt indicate expres. Rudeana este responsabil doar de conținutul propriu și își declină responsabilitatea pentru materialele semnate de autori care nu sunt angajați sau afiliați Rudeana.

Drepturile de utilizare

5. Utilizatorului îi sunt delegate drepturi de utilizare a conținutului original cu scopul de informare proprie și distribuire a linkurilor active la pagina cu conținut prin intermediul rețelelor sociale, email sau alte mijloace; de a întreprinde alte acțiuni permise de legislația în vigoare privind drepturile de autor și conexe. 

6. Totodată, nu se permite republicarea conținutului original în alte resurse media (inclusiv bloguri) sau situri corporative sau publice, dacă nu există acordul prealabil în scris al Rudeana. Utilizarea conținutului în scop de a genera profit este permisă doar cu acordul prealabil în scris al BNS, în condiții comerciale. 

7. Cu titlu de excepție conținutul preluat de pe News-Cafe.eu și republicat în alte surse de informare urmează a fi limitat la 500 de semne, cu indicarea sursei noastre și inserarea linkului activ la pagina originală. Utilizarea conținutului de pe site în oricare alte scopuri decât cele precizate mai sus este interzisă. 

8. Pentru colaborări și parteneriate, inclusiv pentru cazurile de preluare parțială sau totală a conținutului, contactați-ne prin email) sau telefon (+40-785255215).

Soluționarea conflictelor

9. Conflictele legate de utilizarea conținutului de către Utilizator urmează a fi soluționate pe cale amiabilă sau în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare a României și UE. 

Alte condiții

10. Utilizarea sitului se face pe cont propriu. Rudeana își declină responsabilitatea pentru securitatea sitului dat sau calitatea interacțiunii cu Utilizatorii. De asemenea, Rudeana nu poate garanta faptul că informațiile accesate sunt în măsură să satisfacă anumite sau toate necesitățile Utilizatorilor sau să-i protejeze împotriva unor eventuali viruși sau programe malițioase în cazul accesării sitului de la calculatorul propriu sau străin. 

11. Pentru a accesa conținutul premium al sitului este necesară perfectarea unui abonament, prin magazinul online al sitului. Mai multe informații ... 

12. Eventualele plângeri sau sugestii cu privire la conținutul sitului urmează a fi direcționate către Rudeana, prin poșta electronică. 

13. Rudeana își asumă responsabilitatea pentru eventualele greșeli gramaticale, sintactice sau lexicale depistate pe site și va lua măsuri pentru a le elimina în cel mai scurt timp. 

14. Rudeana este un publisher apolitic și nu acceptă spre publicare materiale cu tematică politică. 

15. Materialele altor autori sunt marcate cu numele autorului sau comanditarului, iar materialele promoționale conțin tagul ”publicitate”. 

16. Rudeana nu permite utilizarea limbajului și conținutului licențios, calomnios, discriminator și sexist pe situl News-Cafe.eu. 

17. Rudeana își rezervă dreptul de a expedia buletine cu titlurile sau rezumate de articole (newsletter / digest / retrospectiva) sau articole întregi la emailul indicat în momentul înregistrării. 

18. Rudeana își păstrează dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare a sitului în orice moment, precum și dreptul de a modifica structura, designul și misiunea acestui site, fără preaviz. 

Vă rugăm să raportați problemele tehnice la adresa office@rudeana.com.